Сьогодні в рубрику #Азбукасімейногоправа розглянемо одну із підстав виникнення сімейних правовідносин – усиновлення.

Усиновлення – одна із форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до якої усиновлювач приймає у свою сім’ю особу на правах дочки чи сина.

Усиновленою може бути дитина, тобто особа до 18 років, яка перебуває на обліку, як:

– дитина-сирота;

– дитина, позбавлена батьківського піклування;

– дитина, батьки якої дали згоду на усиновлення (детальніше про згоду біологічних батьків та наслідки у статті: https://cutt.ly/0wcg8OAj).

Чи можливо усиновити повнолітню особу? Про це ми розповіли в окремій статті: http://surl.li/lfsyx

Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша 21-го року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Різниця у віці між усиновленим та усиновлювачем має бути не менше 15-ти років. 

Крім того, якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі, і навпаки – якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі.

Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз’єднані при їх усиновленні. Це можливо лише за умов, що мають істотне значення, а також якщо це не вплине на погіршення психічного та психологічного стану братів/сестер. 

Серед етапів усиновлення виділяють:

– постановка осіб, які виявили бажання усиновити дитини на облік кандидатів в усиновлювачі;

– інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені;

– знайомство та встановлення контакту з дитиною;

– підготовка документів для подання до суду. 

Повна процедура усиновлення описана у Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою КМУ № 905 від 8 жовтня 2008 року.

Усиновлення дітей іноземцями та громадянами України, які проживають за її межами наразі призупинене. Національна асоціація адвокатів України презентувала розгорнуті рекомендації з питань міжнародного усиновлення: https://cutt.ly/Qwchnprc

При усиновленні між усиновлювачем і його родичами, з одного боку, і з усиновленим – з другого, виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов’язки як між родичами за походженням. І відповідно між усиновленим та його родичами за походженням такі права та обов’язки припиняються.

При усиновленні дитини однією особою ці права та обов’язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка.

На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, складений органами ДРАЦС, орган ДРАЦС вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін.

Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється.