Сьогодні в рубриці #Азбукасімейногоправа розглянемо визначення “аліменти”.

Аліменти (утримання) – це матеріальні засоби (як правило, кошти на утримання), які сплачуються у передбачених законом або договором випадках одним членом сім’ї іншому, в добровільному або примусовому порядку.

Аліментні правовідносини є зобов’язальними, тобто одна сторона зобов’язана вчинити на користь другої сторони певну дію (сплатити кошти на утримання).

Право на аліменти мають такі особи:
– один з подружжя – від другого з подружжя (ст. 75, 76 СК України та ст. 84, 86 СК України (тому хто проживає з дитиною, до досягнення останньою 3-х років));
– діти – від батьків (ст. 180 СК України (до повноліття дітей) та ст. 198, 199 СК України (повнолітніх дітей));
– батьки – від повнолітніх дітей (ст. 202 СК України);
– малолітні, неповнолітні внуки – від баби чи діда (ст. 265 СК України);
– баба, дід, прабаба, прадід – від повнолітніх внуків або правнуків (ст. 266 СК України);
– малолітні, неповнолітні брат або сестра – від повнолітніх брата або сестри (ст. 267 СК України);
– малолітні, неповнолітні падчерка або пасинок – від мачухи або відчима (ст. 268 СК України);
– мачуха або вітчим – від повнолітніх падчерки або пасинка (ст. 270 СК України);
– дитина – від інших осіб, у сім’ї яких вона виховувалася (ст. 269 СК України);
– непрацездатні родичі та інші особи, які проживали однією сім’єю з особою до досягнення неї повноліття, – від тих, з ким вони проживали однією сім’єю, до досягнення ними повноліття (ст. 271 СК України).

Надання утримання може здійснюватися як грошима, так і в натуральній формі.

Аліменти виплачуються:
– згідно з рішенням суду;
– за домовленістю сторін (до прикладу: укладення договору подружжям про надання утримання, договору між батьками про утримання дитини);
– за заявою платника або одержувача аліментів про виконання виконавчого документа про відрахування аліментів у розмірі, який визначається судом, договором, платником аліментів або зазначений у виконавчому листі.

Підставою добровільної сплати аліментів є договір або заява платника аліментів за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії.

За невиконання або неналежне виконання аліментних обов’язків особа може бути притягнена до відповідальності:
– цивільна (сплата неустойки за несплату аліментів);
– адміністративна (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання тощо);
– кримінальна (покарання у вигляді громадських робіт, арешт або обмеження волі).