Протягом 2004-2006 років викладала правові дисципліни (цивільне та сімейне право України, трудове право, фінансове право, правові основи інвестиційної діяльності, міжнародне приватне право, міжнародне публічне право, екологічне право) у Яготинській філії МАУП, у приватному ВНЗ «Економіко-технологічний університет», Броварському представництві Відкритого університету розвитку людини «Україна».

04.09.2014 – модератор та доповідач на засіданні Секції сімейного права Асоціації адвокатів України на тему: «Законодавче регулювання та практичні труднощі при отриманні та виконанні рішення суду про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків».

14.10.2014 – модератор на засіданні Секції сімейного права Асоціації адвокатів України на тему: «Проблемні питання визначення місця проживання дитини та регламенту зустрічей з другим з батьків в договірному та судовому порядку».

28.11.2014 – модератор на засіданні Секції сімейного права Асоціації адвокатів України на тему: «Особливості врегулювання спорів щодо подружнього майна, проблематика розподілу боргів та корпоративних прав».

15.12.2014 – доповідь на тему «Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні» на Круглому столі «Професійний обмін досвідом адвокатів», що проводився Німецьким союзом адвокатів (DAV) разом з Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва «IRZ-Stiftung» за сприяння Комітету з взаємовідносин з іноземними об’єднаннями Асоціації адвокатів України.

23.04.2015 – модератор на круглому столі Комітету сімейного права та майнових спорів Асоціації адвокатів України на тему: «Проблематика та практичні аспекти позовів про право на утримання (стягнення аліментів)”.

04-06.06.2015 – модератор на спільному семінарі (практикумі) Асоціації адвокатів України, Ради адвокатів Одеської області та Української академії медіації на тему: «Позасудове врегулювання сімейних спорів та застосування медіації адвокатами”.

10.09.2015 – модератор на спільному круглому столі Комітетів сімейного та банківського права Асоціації адвокатів України на тему: «Проблематика розподілу коштів на банківських рахунках та кредитних зобов’язань при поділі подружнього майна».

29.09.2015 – доповідь на тему «Фактичні шлюбні відносини в Україні та за кордоном. Основні відмінності правового регулювання» на круглому столі Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України на тему: «Законодавче регулювання порядку укладення шлюбу з іноземцем, захисту особистих та майнових прав подружжя, один з яких є іноземцем».

07.11.2015 – доповідач Першої школи сімейного права з презентацією на тему: “Практичні аспекти укладання та забезпечення виконання шлюбних договорів, огляд судової практики”. Місце проведення заходу – Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

14-15.12.2015 – співдоповідач на міжнародному семінарі “Фахове обговорення питань медіації в транснаціональних конфліктах щодо дітей” з доповіддю на тему “Огляд судової практики та можливості медіації при вирішенні спорів про міжнародне викрадення дітей в Україні”. Організаторами конференції виступили Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва (IRZ) та Міністерство юстиції України при участі представників Федерального міністерства юстиції Німеччини, Об’єднання „MiKK e.V.“ (Німеччина) та Української Академії Медіації.

23.02.2016 – доповідь на Круглому столі Комітету сімейного права та майнових спорів Асоціації адвокатів України на тему: «Особливості справ про усиновлення дитини: усиновлення дитини іншим із подружжя, усиновлення дитини громадянами України».

26.03.2016 – доповідач Другої Школи сімейного права з доповіддю на тему: “Фактичні шлюбні відносини: правові наслідки”. Місце проведення заходу – Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

22.04.2016 – виступ для магістрів Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з лекцією на тему: «Сучасні тенденції у практиці сімейного права».

23.04.2016 – доповідач у V Школі кар’єрного росту майбутніх адвокатів на тему: “Сучасні тенденції вирішення сімейних спорів”. Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

26.04.2016 – модератор у спільному Круглому столі Комітетів медичного та сімейного права Асоціації адвокатів України на тему: “Актуальні правові проблеми застосування допоміжних репродуктивних технологій”.

24.05.2016 – доповідь на круглому столі Комітету сімейного права та майнових спорів Асоціації адвокатів України «Альтернативні форми шлюбних відносин в Україні та світі» на тему: «Фактичні шлюбні відносини в Україні та світі: немайновий аспект».

03.06.2016 – доповідь на ІІ Щорічному Форумі «МЕДІАЦІЯ І ПРАВО» Української академії медіації на тему: “Медіація у сімейних спорах – переваги для сторін та адвокатів”.

04.10.16 – співдоповідач у інформаційному семінарі: “Медіація як інструмент для адвоката”, де розповіла про результати практичних сімейних справ, при вирішенні яких застосовувала навички медіації. Організатор заходу – Комітет з питань медіації Національної асоціації адвокатів України.

06.10.2016 – доповідь на круглому столі «Насильство в сім’ї: як захиститися?» на тему: “Мирне вирішення спорів у ситуаціях насильства в сім’ї”, організованому Комітетом сімейного права Асоціації адвокатів України, Національною асоціацією адвокатів України, Офісом Уповноваженого Президента України з прав дитини, Державним університетом інфраструктури та технологій та Центром сімейно-правових досліджень.

14-15.10.2016 – спікер на Львівському форумі медіації з доповіддю на тему: “Сімейна медіація як інструмент для адвоката”.

18.11.2016 – модератор IV секції “Дитина в системі охорони здоров’я” Міждисциплінарної конференції «Місце дитини в українському суспільстві». Організатор заходу – ВГО «Асоціація адвокатів України».

11.02.2017 – Ганна Гаро виступила доповідачем на майстер-класі “Адвокатської майстерності” від провідних адвокатів України для студентів КНТЕУ з доповіддю на тему “Медіація в сімейно-правових спорах ”.

15.03.2017 – Ганна Гаро виступила доповідачем на VI Всеукраїнському форумі ААУ з цивільного права та процесу “КИЇВСЬКА ВЕСНА” на тему «Судові реалії встановлення батьківства».

15.03.17 – Ганна Гаро разом з Анною Ющак, Регіною Гусейновою та Луїзою Романадзе взяли участь у показовому театралізованому навчальному процесі медіації в сімейно-спадковому спорі на VI Всеукраїнському форумі Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу «КИЇВСЬКА ВЕСНА».

18.03.2017 – Ганна Гаро виступила доповідачем на майстер-класі “Адвокатської майстерності” від провідних адвокатів України в КУП НАН України з доповіддю на тему “Медіація в сімейно-правових спорах ”.