Law Office of Ganna Garo надає юридичні послуги та правову допомогу у сфері вирішення цивільних спорів:

 • Надання юридичної допомоги на будь-якій стадії цивільного процесу;
 • Допомога у вирішенні справи в досудовому порядку;
 • Підготовка документів в якості доказової бази;
 • Представництво інтересів клієнтів в суді з будь-яких категорій цивільних спорів, у тому числі:
 • Визнання і припинення права власності;
 • Стягнення боргу;
 • Відшкодування матеріальної і моральної шкоди;
 • Визнання договору недійсним, визнання договору укладеним,  розірвання договору;
 • Поділ спільної власності, поділ часткової власності в натурі, встановлення порядку користування майном;
 • Захист честі, гідності і ділової репутації;
 • Витребування майна з чужого володіння.
 • Трудові спори;
 • Житлові спори;
 • Захист прав споживачів;
 • Встановлення юридичних фактів

Практика трудового права:

 • розробка трудових договорів (контрактів);
 • розробка проектів колективних договоріві супровід процесу їхнього укладення;
 • надання консультацій щодо форм і видів трудових угод, порядку укладення та розірвання трудових договорів;
 • правовий аудит відповідності документації та практики компанії вимогам трудового законодавства та законодавства про зайнятість;
 • представництво інтересів сторін при вирішенні трудових спорів (конфліктів);
 • консультації з питань дотримання законодавства про працю при звільненні працівника;
 • надання юридичної допомоги у вирішенні конфліктних ситуаційіз профспілковими органами;
 • розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, трудових посадових інструкцій, положення про мотивацію;
 • здійснення юридичного супроводу звільнень співробітників у зв’язку з реорганізацією підприємств, у тому числі в зв’язку зі скороченням штатучи чисельності працівників;
 • здійснення дій, пов’язаних з одержанням дозволів на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, а також оформленням трудових контрактів з ними.
 • вирішення трудових спорів, в тому числі за допомогою процедури медіації.
 • супровід інших питань, пов’язаних з трудовим правом.