07.09.2020 – опубліковано статтю Ганни Гаро, Лариси Гретченко та Марії Бабішеної на тему: “Child Law в Україні та світі”.

«…Людство зобов’язане надати дитині все найкраще, що воно має…»
Декларація прав дитини, прийнята резолюцією 1386 (ХIV)  Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1959 р.

Сьогодні в Україні спостерігається відчутний прогрес у ставленні до дітей, посиленні їх соціального та правового захисту, адже територія дитинства охоплює не лише благополуччя дитини у сім’ї чи школі, а й нерідко, – її контакти чи конфлікти з законом, потребу захисту порушених прав чи покладення відповідальності за вчинений проступок.

Стаття за посиланням.