Національна асоціація адвокатів України створена у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і є всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності.

Всеукраїнська громадська організація “Асоціація адвокатів України” є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

Асоціація правників України – всеукраїнська громадська організація, яка ставить перед собою завдання розвитку юридичної професії, удосконалення законодавства, впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав членів АПУ та прав людини загалом.

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МЕДІАЦІЇ» – є громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи, основною метою якого не є отримання прибутку. Основною метою діяльності є сприяння розвитку медіації в Україні, як альтернативного (позасудового) методу вирішення спорів та підвищення рівня культури миру і злагоди в українському суспільстві.

Громадська організація «Національна асоціація медіаторів України» є неурядовим неприбутковим професійним громадським об’єднанням у сфері медіації та вирішення конфліктів.