Правовий інститут шлюбного договору належить до найбільш важливих новел сучасного сімейного законодавства в світі у сфері договірного регулювання правовідносин навколо подружньої власності та правовідносин власності в сім’ї у цілому.

Необхідність його існування в сучасному суспільстві об’єктивно і закономірно зумовлена сучасним станом соціально-економічного розвитку, триваючою еволюцією сімейних відносин та позитивним ставленням населення до договірного регулювання сімейних майнових правовідносин.

Метою існування шлюбного договору можна вважати потребу належного врегулювання майнових прав та інтересів громадян з різним майновим статусом в умовах сучасного становлення в державі ринкових відносин, а також сприяння більш вільному розпорядженню подружнім майном.

Будучи засобом попередження можливих конфліктів, шлюбний договір забезпечує гармонію інтересів окремо взятого члена сім’ї і суспільства в цілому, відіграючи при цьому регулятивну функцію.

В 2012 році Ганна Гаро захистила дисертацію на тему: “Шлюбний договір як інститут сімейного права України”. Також про шлюбний договір можна дізнатися з презентації.

Law Office of Ganna Garo надає послуги щодо укладення, визнання недійсним шлюбного договору, консультації щодо поділу подружнього майна за наявності шлюбного договору тощо.

“Таємниця шлюбних договорів”

Детальніше про шлюбний договір можна прочитати нижче:

 1. Місце шлюбного договору в системі договорів
 2.  Порядок та умови укладення шлюбного договору
 3. Предмет шлюбного договору
 4. Об’єкт шлюбного договору
 5. Права та обов’язки сторін шлюбного договору
 6. Визначення у шлюбному договорі права на утримання
 7. Цікаве про положення шлюбного договору
 8. Виконання, зміна, припинення шлюбного договору
 9. Цікаве про виконання, зміну, визн недійсним шлюбного договору
 10. Відповідальність сторін за шлюбним договором
 11. Підстави визнання шлюбного договору недійсним
 12. Гарантії прав кредиторів та інших осіб за шлюбним договором
 13. Пропозиції щодо змін і доповнень шлюбний договір
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ