Захист корпоративних прав засновників (учасників) господарських товариств є невід’ємною частиною для успішного ведення бізнесу в Україні.

Law Office of Ganna Garo надає юридичні послуги та правову допомогу у сфері корпоративного права, зокрема:

–          державної реєстрації  та ліквідації  господарської  діяльності;

–          реєстрації, внесенню змін до статутних документів, реорганізації, припиненню ПАТ, ТОВ, ПП, ФОП, неприбуткових організацій, структурних одиниць;

–          юридичної експертизи та розробки внутрішніх нормативних документів, протоколів загальних зборів учасників, правочинів;

–          комплексного обслуговування господарської діяльності;

–          юридичного аудиту товариства (Due Diligence);

–          захисту прав акціонерів;

–          визнання недійсними рішень органів управління господарського товариства, зокрема рішень загальних зборів учасників господарських товариств;

–          визнання недійсним статуту господарського товариства або його окремих положень;

–          визнання недійсними угод, укладених господарським товариством з порушенням законодавства та/або установчих документів;

–          врегулювання спорів, що виникають з корпоративних відносин, зокрема у сфері захисту корпоративних прав, здійснення корпоративного управління.

“Спадкування частки учасника ТОВ: як було та як стало?”

Стаття Ганни Гаро та Оксани Бобак на тему “Doing business don’t forget about the Due Diligance !”

Прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Стаття Ганни Гаро в Юридичній Газеті на тему :  “Господарські спори хто за альтернативу?”