Law Office of Ganna Garo спеціалізується на широкому колі юридичних практик та надає допомогу у вирішенні конфлікту за допомогою посередництва (переговори, медіація). Це, зокрема:

АДВОКАТСЬКА ДОПОМОГА, а саме: правовий супровід і представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади, на стадіях досудового, судового та післясудового врегулювання спорів, складання процесуальних документів в сферах та галузях:

 • цивільного, господарського, податкового права
 • сімейного, спадкового, житлового, трудового, земельного, медичного, еміграційного, спортивного, транспортного права
 • захисту честі, гідності та ділової репутації
 • оформлення, державної реєстрації та захисту прав власності, в тому числі на спадкове майно
 • стягнення матеріальної та моральної шкоди
 • захисту прав споживачів
 • спорів з банками, фінансовими установами
 • захисту іноземних інвестицій
 • права і законодавства Європейського Союзу.

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ в сферах:

 • державної реєстрації  та ліквідації  господарської  діяльності
 • юридичної експертизи та розробки внутрішніх нормативних документів, правочинів
 • корпоративного права, захисту інтелектуальної власності
 • комплексного обслуговування господарської діяльності
 • юридичного аудиту товариства (Due Diligence)
 • представництва інтересів у судах України та Європейському Суді з прав людини
 • представництва на стадії виконавчого провадження
 • правове супроводження операцій з нерухомістю в Україні та за кордоном.

При наданні ДОПОМОГИ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЕРЕДНИЦТВА :

 • використовує навички медіатора при наданні правової допомоги та юридичних послуг
 • надає консультації на етапах прийняття рішення щодо оптимального способу вирішення спору (суд, переговори, медіація, арбітраж), а також на етапах підготовки, проведення медіації або формалізації результатів медіації
 • проводить нескладні комерційні та сімейні медіації, переговори
 • надає послуги у сфері представництва фізичних та юридичних осіб, які обрали переговори або медіацію як спосіб вирішення спору.

Авторів Law Office of Ganna Garo визнано переможцями в номінації «Читацьке визнання – 2017» журналу “Закон і Бізнес”.