Law Office of Ganna Garo надає юридичні послуги та правову допомогу у сфері права інтелектуальної власності:

– надання консультацій для роз’яснення положень чинного законодавства України в сфері права інтелектуальної власності;

– юридичний супровід питань щодо створення, реєстрації, ліцензування, захисту, набуття та відчуження прав на знаки для товарів і послуг, авторських прав, винаходів і промислових розробок та інших об’єктів права інтелектуальної власності на території України та закордоном;

– розробка та правовий аналіз договорів у сфері права інтелектуальної власності, зокрема ліцензійних та субліцензійних договорів, видавничих договорів, договорів про передання (відчуження) майнових прав, договорів про створення за замовленням і використання твору, договорів про розподіл майнових прав на службовий твір, договорів між співавторами твору, договорів про колективне управління майновими правами автора, договорів про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань тощо;

– підготовка претензій, заяв в правоохоронні органи, позовних заяв, заперечень щодо позову, інших процесуальних документів, адвокатських запитів, тощо для захисту прав та законних інтересів клієнтів;

– захист прав та законних інтересів клієнтів при вирішенні спорів стосовно захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку, зокрема юридична допомога у відшкодуванні майнової та моральної (немайнової) шкоди (збитків), завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав, прав промислової власності; у стягненні з порушника авторського права і (або) суміжних, прав промислової власності доходу, отриманого внаслідок таких порушень тощо;

–  представництво інтересів клієнтів в загальних судах усіх інстанцій,  в Укрпатенті, інших органах державної влади, установах та організаціях;

– юридичний супровід господарської діяльності, пов’язаної з використанням об’єктів інтелектуальної власності;

– захист від недобросовісного використання інтелектуальної власності клієнта, в тому числі недобросовісної конкуренції та недостовірної реклами;

– досудове врегулювання спорів (медіація) з питань, що стосуються права інтелектуальної власності;

– інші послуги в сфері права інтелектуальної власності.