Law Office of Ganna Garo надає юридичні послуги та правову допомогу у сфері договірного права, зокрема:

  • консультування та підготовка договорів щодо всіх питань господарської діяльності;
  • юридична експертиза договорів, які пропонуються для підписання;
  • правовий супровід переговорів щодо укладення договорів, представництво та відстоювання інтересів клієнта в ході переговорів;
  • організація договірної роботи компанії (вивчення діяльності компанії з наступною підготовкою проектів основних договорів, які будуть використовуватися в такій діяльності);
  • підготовка ексклюзивних договорів (договірне оформлення правовідносин між двома і більше сторонами, які прямо не врегульовані чинним законодавством);
  • правовий контроль за виконанням сторонами власних зобов’язань за договорами;
  • правовий супровід внесення змін до договорів;
  • правовий супровід розірвання договорів;
  • надання консультацій з питань визначення способів забезпечення виконання зобов’язань за договорами.